076 821 26 18 martin@renty.se

Körkortsregler för släpvagn

B-körkort gäller om släpvagnens totalvikt är över 750 kg förutsatt att:

1. Släpets totalvikt inte överstiger bilens tjänstevikt*

2. Släpets och bilens sammanlagda totalvikt** inte överstiger 3500 kg.

* Tjänstevikt = Vikten av fordonet utan last.
** Totalvikt = Max tillåten vikt av fordon och last.

Obs! Alla viktuppgifter om din bil finns på fordonets registreringsbevis. Uppgift om släpets totalvikt finns angivet på varje släp.

Tänk på att säkra lasten innan färd och att högsta tillåtna hastighet med släp är 80km/h.