076 821 26 18 martin@renty.se

Dessa villkor avser uthyrning av släp.

1. Utrustningens brukande
Förhyrd utrustning får brukas endast av kunden för dennes räkning. För brukande utom Sverige krävs uthyrarens medgivande. Kunden ansvarar för att gällande bestämmelser rörande förhyrd utrustning och brukande iakttages även som gällande parkeringsbestämmelser. Kunden svarar för och betalar eventuella böter eller avgifter för parkeringsförseelser eller brukande i övrigt.

2. Utrustningens skötsel
Kunden skall väl vårda utrustningen. Kunden svarar för skada som orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet.

3. Besiktning
Uthyraren har rätt att besiktiga varan under hyrestiden, om han har skälig anledning antaga att äganderätten sätts i fara eller att risk för värdeminskning föreligger utöver vad som följer av normalt brukande.

4. Försäkringsvillkor
Samtliga släpvagnar är försäkrade. Hyresmannens självrisk gentemot uthyraren är per skada 1500:-. Hyresmannen friskrivs ej från ansvar för reparationskostnader avseende skador som uppkommit genom vårdslöshet eller slarv, t.ex att stödhjul/ben inte fällts upp.

5. Återställande av förhyrd utrustning
Förhyrd utrustning skall återställas till den plats där den avhämtas, om annan plats icke överenskommits. Vid återlämnade av förhyrd utrustning senare än överenskommen tidpunkt för återlämnandet, utan uthyrarens medgivande äger uthyraren rätt att debitera hyresersättning och i förekommande fall kräva ersättning för uthyrarens skada.

6. Avbokning
För att du som kund skall få tillbaka hyreskostnaden så krävs det att du avbokar minst 24 timmar innan bokad upphämtning.

 

 

Att tänka på vid upphämtning:

  • Kom ihåg att alltid kontrollera släpet innan du kör iväg, och anmäl eventuella skador innan du lämnar stationen.

 

Att tänka på vid återlämning

  • Kom ihåg att återlämna ditt släp i tid då det tillkommer extra hyra vid försenad återlämning.
  • Hyreskostnaden återbetalas inte vid för tidig återlämning.
  • Gör en avsyning av släpet och rapportera eventuella skador direkt till oss.